Wolontariat

dłonie

Zachęcamy do podjęcia działań w formie wolontariatu. Wiele osób czeka na Ciebie.

Choć wzorców mamy moc, chociażby do niedawna przebywające wśród nas Matka Teresa z Kalkuty i księżna Diana, Ty nadaj swoje oblicze i wrażliwość tej działalności.

W Polsce dostrzeżono konieczność tej formy działalności i w 2003 roku dokonano regulacji prawnych poprzez wydanie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dzięki temu zarówno wolontariusze jak i osoby korzystające z ich pomocy mogą czuć się bezpiecznie.

Dołącz do nas!