Usługi Opiekuńcze

Często marzeniem osoby starszej jest aby do końca swoich dni pozostać we własnym domu. Tam gdzie wszystko jest znajome, gdzie wszystko od lat ma swoje miejsce. Tam gdzie otaczają ją wspomnienia i historia minionych dni.

Senior wymaga pomocy w sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniu.Osoba starsza potrzebuje rozrywki: wyjścia na spacer, poczytania książki, rozmowy, teatru, wyjazdu na wycieczkę.

W zależności od stanu fizycznego i psychicznego opieka potrzebna jest przy załatwianiu formalności w urzędach, przychodniach zdrowia, sklepach.

Wraz z wiekiem osoba starsza staje się mniej sprawna. Wymaga opieki w codziennym funkcjonowaniu, pomocy w przygotowaniu posiłków, higienie osobistej, zażywaniu leków.

Zdarza się, że senior wymaga całodobowej opieki, ze względu na stan zdrowia.

Osoby po przebytych chorobach i hospitalizacjach często wymagają specjalistycznej opieki: zmiany opatrunków, iniekcji, kroplówek, wymiany cewników, pomiarów ciśnienia i cukru, terapii odleżynowej, rehabilitacji oraz całkowitej pomocy w karmieniu, higienie osobistej, załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Jak pracujemy:
– mamy wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad pacjentem przebywającym w domu;
– nasi koordynatorzy podczas przyjaznej rozmowy z osobą zlecającą, zdobywają dokładną informację o potrzebach chorego i wspólnie ustają szczegółowy zakres opieki;
– koordynatorzy są w stałym kontakcie z bliskimi pacjenta;
– opiekunki i pielęgniarki na bieżąco informują koordynatora odpowiedzialnego za daną opiekę oraz osobę zlecającą o zmianach zachodzących w stanie pacjenta;
– w razie konieczności istnieje możliwość konsultacji z lekarzem sprawującym nadzór medyczny;
– istnieje możliwość wymiany opiekunek;
– formalności związane z załatwieniem opieki są nieskomplikowane, jest możliwość dojazdu do domu lub załatwienia przez internet.

Kto pracuje:
Opiekę nad osobą starszą sprawuje zespół składający się z:
– lekarza koordynującego;
– lekarzy współpracujących;
– psychologów;
– rehabilitantów;
– pielęgniarki;
– opiekunki;
– koordynatorki.

Rodzaje usług opiekuńczych:
– usługi godzinowe;
– usługi dobowe;
– usługi weekendowe;
– usługi nocne;
– opieka poszpitalna;
– opieka paliatywna.

Płatności:
– przystępne ceny;
– stawka godzinowa ustalana w zależności od ilości godzin opieki – możliwość opieki dziennej, nocnej dni zwykłych i świątecznych;
– płatność w formie gotówki lub przelewu;
– przysługuje ulga rehabilitacyjna na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną ( art. 26 ust.1 pkt6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Kontakt
tel. 226255598

tel. 606293291