Szkolenia

W ramach Fundacji Pro Futurum działa Centrum Edukacyjne FPF. Placówka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00310/2015.

Centrum szkoli opiekunów osób starszych w zakresie:
– opieka nad osobą starszą w domu,
– opieka nad osobą starszą w ośrodku opiekuńczym,
– opiekunów osób niepełnosprawnych,
– managerów placówek opiekuńczych.

Tematyka przygotowania zawodowego obejmuje:
– opiekę pielęgniarsko – pielęgnacyjną,
– nawiązywanie kontaktu z osobą starszą i jej najbliższymi,
– aktywizacja osób starszych,
– organizacja czasu wolnego,
– organizacja i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla osób starszych,
– elementy PBS.

Szkolenia składają się z bloku zajęć dydaktycznych i bloku zajęć praktycznych w placówkach opiekuńczych.

Informacje o naborze na szkolenia podawane są na bieżąco na stronach FPF.