Jak zapewnić opiekę seniorowi?

Wspieranie w codziennym życiu i umożliwienie jak najdłuższego przebywania w domu, wśród bliskich, to najlepsze co możemy dać starszym osobom. Chcąc opiekować się bliskim nam seniorem możemy wybierać między opieką w warunkach domowych lub w różnego rodzaju instytucjach. Nie bardzo wiesz od czego zacząć? Mamy dla Ciebie kilka praktycznych porad.

Chcąc wesprzeć bliskich nam seniorów często zadajemy sobie pytanie: od czego zacząć? Warto zacząć od sprawdzenia możliwości, które oferuje nam państwo. System opieki społecznej daje możliwość skorzystania z Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych, a także opieki domowej i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu seniora. Możemy także starać się o pomoc w ramach świadczeń NFZ i ubiegać o miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub o długoterminową pielęgniarską pomoc domową. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym formom opieki.

Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze

Zakłady opiekuńczo-lecznicze oferują całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną, wsparcie psychologa, rehabilitację, konsultację dietetyczną i pomoc pracownika socjalnego. Długość pobytu w takim zakładzie zależy od stanu zdrowia, wieku i ewentualnej niepełnosprawności. Co ważniejsze, możemy liczyć na dofinansowanie pobytu z NFZ, potrzebna wtedy będzie skierowanie od lekarza, zaświadczenie lekarskie i ocena w tzw. skali Barthela, która pozwala na ocenę zapotrzebowania na pomoc.

O wsparcie dofinansowane przez państwo możemy się także ubiegać w Domu Pomocy Społecznej, które oferują całodobowe usługi opiekuńcze, pełne wyżywienie podczas pobytu i pomagają seniorom w codziennych sprawach. Niestety w Polsce jest wciąż mniej miejsc w tego typu placówkach, niż osób chcących z nich skorzystać, przez co kolejki są bardzo długie. Alternatywą są Dzienne Domy Pomocy Społecznej, które oferują całodzienne zajęcia dla seniorów. Propozycje tematyczne zajęć są szerokie: od kulturalnych, po ruchowe, spotkania z psychoterapeutą czy dietetykiem.

Domowa opieka

Opiekując się seniorem w domu także możemy postarać się o wsparcie wykwalifikowanej osoby. Poprośmy lekarza pierwszego kontaktu o odpowiednie skierowanie i zaprośmy na wizytę pracownika socjalnego. Pracownik ten przeprowadzi wywiad środowiskowy, oceni sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną seniora i w efekcie zadecyduje o tym, czy przydzieli seniorowi opiekę domową.

W zakres usług opiekuńczych wchodzą także zabiegi higieniczne i kosmetyczne, takie jak kąpiel, pomiar ciśnienia lub cukru, przygotowanie posiłków, pomoc w utrzymaniu czystości w domu, realizacja recept czy pomoc w dojeździe na wizytę lekarską. W zależności od dochodu i zakresu wsparcia, będzie to pomoc domowa świadczona nieodpłatnie lub płatnie.

Długoterminowa opieka pielęgniarska

Jeśli opiekujemy się poważnie chorym człowiekiem, możemy się ubiegać o  długoterminową opiekę pielęgniarską świadczoną w domu, dofinansowaną ze środków NFZ. Jest to forma pomocy dla osób przewlekle chorych lub unieruchomionych z powodu urazu bądź choroby. Przyznawana jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza internistę lub ze szpitala, podczas podejmowania decyzji przez NFZ brana jest także pod uwagę ocena w skali Barthla. Czas, jaki wykwalifikowany opiekun będzie spędzać z bliskim nam seniorem może być różny i zależy od stanu zdrowia podopiecznego.

Mamy nadzieję, że dzięki przeglądowi form pomocy i wsparcia w opiece nad seniorem, znajdziecie coś specjalnie dla Was i bliskiej waszego podopiecznego.

/AP/ zdj. fotolia/