Hospicjum

Pomysłodawczynią idei hospicjów jest Cicely Saunders, która założyła pierwsze hospicjum w Londynie.

Ideą hospicjum jest by pacjent będący w ostatniej (terminalnej) fazie choroby nie cierpiał i godnie spędził ostatnie dni. Hospicjum jest instytucją świadczącą pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym w ostatniej fazie choroby. Polega ona na eliminacji bólu i innych objawów choroby. Oferuje także wsparcie psychologiczne i duchowe pacjentom i ich najbliższym.

Wyróżniamy hospicja domowe i stacjonarne.
Hospicjum domowe

Hospicjum domowe otacza pacjenta całościową opieką w jego rodzinnym domu. Do chorego dojeżdża zespół medyczny składający się z: lekarzy, pielęgniarek psychologów, opiekunów, rehabilitantów oraz wolontariuszy.

Wypożyczany jest także specjalistyczny sprzęt medyczny np. materace przeciwodleżynowe, pompy infuzyjne, koncentratory tlenu.

Warunkiem objęcia opieką hospicyjną jest dostarczenie :
– skierowania od lekarza pierwszego kontaktu,
– rozpoznanie choroby nieuleczalnej,
– zgoda chorego,
– dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Opieka jest bezpłatna.

Przykładowe kontakty:
Ośrodek hospicjum domowe – 226796700
Warszawskie Hospicjum Społeczne – 601660301
Hospicjum Domowe – 228101504
Hospicjum stacjonarne

Hospicjum stacjonarne organizuje opiekę nad chorym w specjalistycznym ośrodku.
Zapewnia:
– 24 h opiekę personelu medycznego,
– sale dla pacjentów z odpowiednim sprzętem (łóżka, materace przeciwodleżynowe etc.),
– wyżywienie.

Umieszczenie pacjenta w hospicjum możliwe jest po zakończeniu leczenia przyczynowego potwierdzonego przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu. Warunkiem objęcia opieką hospicyjną jest ponadto dostarczenie dokument potwierdzający ubezpieczenie oraz zgoda chorego.

Opieka jest bezpłatna.

Przykładowe kontakty:
Hospicjum Onkologiczne – 226435708
Hospicjum Stacjonarne – 228877700