Dom Opieki św. Kosmy i Damiana

Fundacja Pro Futurum wspierała i nadzorowała merytorycznie budowę Domu Opieki w Gawartowej Woli, w powiecie warszawsko-zachodnim, 30 km od Warszawy. Dom Opieki będzie realizował i wprowadzał innowacyjny projekt opieki nad osobami starszymi.

Budynek budowany jest od podstaw z przeznaczeniem na Dom Opieki z zachowaniem wszystkich wymogów w tym w tym przeciwpożarowych, Sanepidu etc. Jest to kameralny dom przeznaczony dla 26 osób.

Mieszkańcy Domu Opieki objęci będą opieką lekarską, psychologiczną, pielęgniarską, opiekunek i rehabilitantów. W ramach opieki nad osobami starszymi wdrożony będzie specjalny system opieki.

Dom Opieki w Gawartowej Woli pod nadzorem Fundacji Pro Futurum będzie nastawiony na tworzenie komfortowych warunków dla pensjonariuszy poprzez zapewnienie:
– całodobowej opieki medycznej,
– dostosowanie do indywidualnych potrzeb osób starszych,
– podtrzymywanie i rozwijanie sprawności życiowych,
– podnoszenie sprawności intelektualnej i fizycznej,
– przeciwdziałanie izolacji osób starszych (organizacja spotkań i wyjazdów).

Fundacja Pro Futurum przyjęła jako priorytet wspieranie rozwoju nowoczesnej opieki stacjonarnej.

Dom Opieki w Gawartowej Woli jest sztandarowym projektem Fundacji.

Zapraszamy – www.gawartowka.pl.