Darczyńcy

ludzie

Każdy może zostać naszym sponsorem/darczyńcą/partnerem może być to wsparcie jednorazowe, czasowe lub stałe.

Kilka proponowanych przez nas możliwości:

    Zostań sponsorem

Propozycja wsparcia FPF:

1. usługi opiekuńcze, zasponsorowanie np. 5 godzin opieki  pielęgniarsko-opiekuńczej dla 20 osób starszych bądź niepełnosprawnych, np. 5 godz.x20 zł x 20 osób= 2000 zł lub dowolna liczba osób lub godzin.

2. pomoc w programie InfoSenior:
-zasponsorowanie usług informatycznych: 10 godzin x 100 zł,
-zasponsorowanie usług szkoleniowych dla personelu przyjmującego zgłoszenia 5 godzin x 80 zł.

    Przekaż darowiznę

    Podejmij współpracę /darowizny finansowe i rzeczowe oraz zaoferowanie nieodpłatnych usług – zaoszczędzone w ten sposób środki będziemy mogli przekazać na działania statutowe.

Payroll – Twoi pracownicy też mogą pomóc

Jednym ze sposobów, w jaki firmy mogą wesprzeć nasze działania są odpisy od wynagrodzeń. Co miesiąc firma na prośbę pracownika potrąca z jego pensji zadeklarowaną kwotę, od kilku do kilkudziesięciu złotych.
Odpisy od pensji są dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnej deklaracji, w której pracownik wyraża zgodę na przekazywanie konkretnej kwoty na wybrany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość wsparcia. Jeśli odpisy od pensji przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego. Zapraszamy do współpracy!

Umożliwiaj nam oszczędzanie – W ramach pomocy i wsparcia niektóre firmy mogą zdecydować się świadczyć nam swoje usługi bezpłatnie. Dzięki temu więcej pieniędzy możemy przeznaczać na nasze projekty. Zapraszamy kolejne firmy i instytucje do współpracy.

Przekaż informację o naszej działalności innym –  jeśli Twoja firma posiada stronę internetową, możesz ofiarować nam powierzchnię reklamową na banner reklamujący działania Fundacji.

    Zostań wolontariuszem

Jak inni wspierają nasze działania?

Każda, nawet niewielka, pomoc ma ogromne znaczenie! Nasze działania można wspierać na różne sposoby: finansowo, rzeczowo czy promocyjnie. Pomagamy konkretnie i celowo. Rozliczamy się ze wszystkich pozyskanych wpływów. Realizujemy  projekty i inwestycje dzięki hojności naszych Darczyńców i Sponsorów.

Kontakt: 606293291.