RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Fundacja Pro Futurum z siedzibą w Laskach, 05-080 przy ul. Brzozowa 92 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową/zamówieniem/zleceniem.
 • Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, etc.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– przechowywania i gromadzenia dokumentacji medycznej,

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

– wypełnienia obowiązku prawnego spółki (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

– dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

– dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą    przechowywane do czasu jej odwołania.

 • Fundacja Pro Futurum nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – profilowane.

Długowieczność to nie dar – odkryj jej tajemnice!

W czasie każdego przyjęcia urodzinowego wszyscy odśpiewują jubilatowi gromkie życzenia stu lat. Rzeczywistość pokazuje jednak, że niestety niewielu osobom udaje się osiągnąć chociażby granicę 90 lat. Czy w takim razie ludzie dożywający nawet setki, i więcej, mają jakieś tajne sposoby na długowieczność?

O sposobach na długowieczność opowiada wiele osób, które mogą poszczycić się tak wspaniałym wiekiem. Każdy ma oczywiście swoje własne teorie na temat długowieczności, ale pośród tych wszystkich, wzruszających często, wypowiedzi można wyłonić kilka sposobów na życie, które powtarzają się najczęściej i faktycznie mogą mieć duże znaczenie dla jego długości.

Ruch to zdrowie, a więc także i długie życie!

Długo żyjący ludzie prawie zawsze opowiadają historie związane ze sportem. Nie chodzi tutaj o profesjonalne zajmowanie się dyscypliną sportową, ale po prostu o spędzanie wolnego czasu aktywnie. Może to być jazda na rowerze, bieganie, granie w proste gry na powietrzu, a nawet zwykłe spacery. Osoby po 90 roku życia bardzo często nadal są aktywne fizycznie, oczywiście odpowiednio dozując dawkę wysiłku do swojego wieku.

Nadwaga, czyli rosnący problem ludzi w XXI wieku

Drugi, bardzo ważny czynnik, to nadwaga. Niestety obecnie społeczeństwa całego świata mają tendencję do nadmiernego tycia. Nadwaga powoduje ogromne obciążenie nie tylko dla serca, ale tak naprawdę dla całego układu kostnego. Praktycznie wszystkie osoby mające ponad 90 lat utrzymywały przez całe życie szczupłą sylwetkę, a część nawet dosłownie liczyła spożywane kalorie. Odstawienie śmieciowego jedzenia jak widać może naprawdę zdziałać cuda.

Optymizm? Tak, to on stanowi tajną broń przeciw śmierci

Okazuje się jednak, że zdecydowanie najważniejszy w tym wszystkim jest optymizm. Wiara we własne siły, niepoddawanie się pomimo chorób i przeciwności losu oraz ciągłe starania o dotrzymanie kroku młodszym. Nie od dziś wiadomo, że motywacja to najsilniejsza broń człowieka, która jak widać może także przyczynić się do znaczącego wydłużenia życia. Poddanie się chorobom ma swój finał w łóżku lub na fotelu, a z mebli tych może nam się już potem nie udać nigdy wstać.

A co z nudą w podeszłym wieku?

Ludzie będący na emeryturze mają oczywiście bardzo dużo wolnego czasu. Wiele z tych osób stara się pracować zawodowo dopóki tylko są do tego siły. Co robić jednak później, aby nie popaść w nudę żyjąc ponad 90, a może nawet i 100 lat? Najstarsza polska blogerka, Kika Szaszkiewiczowa, doskonale wie jak odpowiedzieć na to pytanie. Tajemnicą długowieczności jest także życie zapanbrat z nowoczesnymi technologiami. Zamiast nudzić się całymi dniami, gdy brak nam siły do poważniejszych działań, można rozmawiać z młodzieżą w internecie, oglądać filmy i tak naprawdę być na bieżąco z życiem, które toczy się w sieci.

Długowieczność jest piękna i z pewnością stanowi powód do dumy, ale trzeba sobie na nią odpowiednio zapracować, choć akurat tego typu praca może być naprawdę bardzo przyjemna.

/zdj.fotolia/

Jak zapewnić opiekę seniorowi?

Wspieranie w codziennym życiu i umożliwienie jak najdłuższego przebywania w domu, wśród bliskich, to najlepsze co możemy dać starszym osobom. Chcąc opiekować się bliskim nam seniorem możemy wybierać między opieką w warunkach domowych lub w różnego rodzaju instytucjach. Nie bardzo wiesz od czego zacząć? Mamy dla Ciebie kilka praktycznych porad.

Chcąc wesprzeć bliskich nam seniorów często zadajemy sobie pytanie: od czego zacząć? Warto zacząć od sprawdzenia możliwości, które oferuje nam państwo. System opieki społecznej daje możliwość skorzystania z Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych, a także opieki domowej i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu seniora. Możemy także starać się o pomoc w ramach świadczeń NFZ i ubiegać o miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub o długoterminową pielęgniarską pomoc domową. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym formom opieki.

Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze

Zakłady opiekuńczo-lecznicze oferują całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną, wsparcie psychologa, rehabilitację, konsultację dietetyczną i pomoc pracownika socjalnego. Długość pobytu w takim zakładzie zależy od stanu zdrowia, wieku i ewentualnej niepełnosprawności. Co ważniejsze, możemy liczyć na dofinansowanie pobytu z NFZ, potrzebna wtedy będzie skierowanie od lekarza, zaświadczenie lekarskie i ocena w tzw. skali Barthela, która pozwala na ocenę zapotrzebowania na pomoc.

O wsparcie dofinansowane przez państwo możemy się także ubiegać w Domu Pomocy Społecznej, które oferują całodobowe usługi opiekuńcze, pełne wyżywienie podczas pobytu i pomagają seniorom w codziennych sprawach. Niestety w Polsce jest wciąż mniej miejsc w tego typu placówkach, niż osób chcących z nich skorzystać, przez co kolejki są bardzo długie. Alternatywą są Dzienne Domy Pomocy Społecznej, które oferują całodzienne zajęcia dla seniorów. Propozycje tematyczne zajęć są szerokie: od kulturalnych, po ruchowe, spotkania z psychoterapeutą czy dietetykiem.

Domowa opieka

Opiekując się seniorem w domu także możemy postarać się o wsparcie wykwalifikowanej osoby. Poprośmy lekarza pierwszego kontaktu o odpowiednie skierowanie i zaprośmy na wizytę pracownika socjalnego. Pracownik ten przeprowadzi wywiad środowiskowy, oceni sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną seniora i w efekcie zadecyduje o tym, czy przydzieli seniorowi opiekę domową.

W zakres usług opiekuńczych wchodzą także zabiegi higieniczne i kosmetyczne, takie jak kąpiel, pomiar ciśnienia lub cukru, przygotowanie posiłków, pomoc w utrzymaniu czystości w domu, realizacja recept czy pomoc w dojeździe na wizytę lekarską. W zależności od dochodu i zakresu wsparcia, będzie to pomoc domowa świadczona nieodpłatnie lub płatnie.

Długoterminowa opieka pielęgniarska

Jeśli opiekujemy się poważnie chorym człowiekiem, możemy się ubiegać o  długoterminową opiekę pielęgniarską świadczoną w domu, dofinansowaną ze środków NFZ. Jest to forma pomocy dla osób przewlekle chorych lub unieruchomionych z powodu urazu bądź choroby. Przyznawana jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza internistę lub ze szpitala, podczas podejmowania decyzji przez NFZ brana jest także pod uwagę ocena w skali Barthla. Czas, jaki wykwalifikowany opiekun będzie spędzać z bliskim nam seniorem może być różny i zależy od stanu zdrowia podopiecznego.

Mamy nadzieję, że dzięki przeglądowi form pomocy i wsparcia w opiece nad seniorem, znajdziecie coś specjalnie dla Was i bliskiej waszego podopiecznego.

/AP/ zdj. fotolia/