O Fundacji

zabiurkiem

Fundacja Pro Futurum została zarejestrowana w Warszawie w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 10 lutego 2012 roku.

Fundacja jako organizacja pozarządowa kieruje swoją pomoc do osób w podeszłym wieku. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, w stanach terminalnych.

Fundacja otacza opieką osoby potrzebujące w hospicjach domowych, w domach opieki, może też wspierać inne jednostki wykonujące podobne funkcje.

Celem Fundacji jest również szkolenie pracowników domów opieki i hospicjów oraz opiekunów społecznych. Szczególną uwagę Fundacja poświęca idei wolontariatu, w tym celu zachęca ludzi o otwartych sercach by pomagając innymi, pomagali sobie i czynili dobro.